Soňky habarlar

Arhiw

Bu hepde Türkmenistanda howa juda bir gyzmaz

14:3821.06.2021
0
13553
Bu hepde Türkmenistanda howa juda bir gyzmaz

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Balkan welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +21... +26 gradusdan +25... +30 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +37... +42 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +33... +38 gradus yssy bolar.

Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +18... +23 gradusdan +22... +27 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +31... +36 gradusdan +36... +41 gradus aralygynda yssy bolar.

Mary welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +17... +22 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +31... +36 gradusdan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar.

Lebap welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +16... +21 gradusdan +21... +26 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +30... +35 gradusdan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar.

Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +16... +21 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +30... +35 gradusdan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 11 metrden 10 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +21... +23 gradusdan +25... +27 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +34... +36 gradusdan +38... +40 gradus aralygynda yssy bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň