Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda IT Bilim akademiýasynyň resmi açylyş dabarasy geçirildi

12:0218.06.2021
0
15337
Aşgabatda IT Bilim akademiýasynyň resmi açylyş dabarasy geçirildi

Ýakynda Iş Nokady iş merkezinde IT hünärmenlerini taýýarlaýan IT Bilim akademiýasynyň («IT Education Academy» ýa-da ITEA) halkara bilim taslamasynyň resmi açylyş dabarasy boldy.

Açylyş dabarasynda professor, lukman, akademik Nazar Rejepowiç Körpäýew çykyş etdi. Şeýle hem ITEA-nyň müdiri we esaslandyryjysy Miroslaw Bykow bilen telekonferensiýa geçirildi.

IT Bilim akademiýasynyň («IT Education Academy» ýa-da ITEA) halkara bilim taslamasynyň resmi açylyş dabarasynyň çäginde milli IT hünärmeni Aleksandr Şabossanow tarapyndan taýýarlanylan «Geljegimiz maglumat tehnologiýalarynda» atly mowzugyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabaraly agşamyň ahyrynda işewürler sanly aragatnaşyk arkaly myhmanlar bilen rahat ýagdaýda gürleşip, pikir alyşdylar.


Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň