Arhiw

Türkmenistanyň poçta bölümlerinde täze hyzmat ― howa gatnawlarynyň petekleriniň satuwy ýerine ýetirilýär

18:3612.06.2021
0
49275
Türkmenistanyň poçta bölümlerinde täze hyzmat ― howa gatnawlarynyň petekleriniň satuwy ýerine ýetirilýär

Iýun aýynda Türkmenistanyň poçta bölümlerinde täze hyzmat ― ýurduň çäginde howa gatnawlary boýunça petekleriň satuwy ýola goýuldy.

Howa gatnawlarynyň peteklerini Aşgabadyň № 1, 15, 17, 20 poçta bölümlerinden satyn almak bolýar.

Petekleri satyn almak bilen bagly sowallara 075 telefon belgisi arkaly jogap berilýär.

Poçta bölümleriniň salgysy we telefon belgileri barada turkmenpost.gov.tm saýtynda ýa-da «Çapar» goşundysynda maglumat alyp bolar.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň