Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen wekiliýeti Dubaý şäherinde iş saparynda bolýar

23:5209.06.2021
0
11756
Türkmen wekiliýeti Dubaý şäherinde iş saparynda bolýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky gyzyklanma bildirilýän ugurlardaky hyzmatdaşlygy we maýa goýum taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, türkmen wekiliýeti 2021-nji ýylyň 9 — 11-nji iýuny aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi we Dubaý şäherlerinde gulluk iş saparynda bolýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň