Soňky habarlar

Arhiw

«Daýhanbank» «keşbek» höweslendiriş hyzmatynyň möçberini 2 göterim ýokarlandyrdy

15:0419.05.2021
0
7454
«Daýhanbank» «keşbek» höweslendiriş hyzmatynyň möçberini 2 göterim ýokarlandyrdy

Türkmenistanyň «Daýhanbank» Döwlet täjirçilik banky Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli, şeýle hem nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, 25-nji maýa çenli «keşbek» höweslendiriş hyzmatynyň möçberini 2 göterim ýokarlandyrdy. Bu höweslendiriş hyzmaty bankyň «Altyn asyr», «Goýum bank karty» bank kartlaryny saklaýjy müşderileri üçin niýetlenip, töleg terminallaryň üsti bilen nagt däl görnüşde geçirilen töleglere degişlidir.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

  • Aşgabat şäheri: (8-00 12) 38-02-20; 24-49-24; 38-02-83.
  • Ahal welaýaty: (8-00 13) 7-34-4-73;
  • Balkan welaýaty: (8-00 246) 5-15-88;
  • Daşoguz welaýaty: (8-00 322) 9-38-81;
  • Lebap welaýaty: (8-00 422) 9-08-39;
  • Mary welaýaty: (8-00 522) 6-76-32.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň