Berdimuhamedow Tatarystanyň Prezidentine türkmen alabaý güjügini sowgat etdi

23:5517.05.2021
0
3450
Berdimuhamedow Tatarystanyň Prezidentine türkmen alabaý güjügini sowgat etdi

Türkmenistana saparynyň çäginde Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa Akdost atly türkmen alabaýy sowgat edildi.

Türkmen döwletiniň Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow bu sowgady iki ýurduň arasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň köpugurly esasda ösdürilýändigine kanagatlanma bildirmek bilen gowşurdy.

― Tatarystanyň Baştutany özboluşly sowgat üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi ― diýlip, «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň