Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

21:4809.04.2021
0
6358
Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen kabul edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň