Soňky habarlar

Arhiw

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda üç sany Ähtnama gol çekiler

01:1602.12.2020
0
3810
 BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda üç sany Ähtnama gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak we energetika ministrlerii hem-de Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasyndaky Ähtnamalara türkmen tarapyndan gol çekerler. Bu barada TDH habar berýär.

Prezident Berdimuhamedowyň resminamasynda, hususan-da şeýle ýazylýar:

«Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda:

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrine “Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda daşky gurşawy goramak babatyndaky hyzmatdaşlyk boýunça Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama”;

Energetika ministrine “Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda elektrik energetika pudagyny durnukly ösdürmek babatynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama”;

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna “Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda suw serişdelerini durnukly dolandyrmak boýunça Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama” türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi.»

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň