Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň we Russiýanyň ýokary okuw mekdepleri Özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekerler

23:3117.11.2020
0
9376
Türkmenistanyň we Russiýanyň ýokary okuw mekdepleri Özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekerler

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory «Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty bilen «Wolganyň döwlet suw ulaglary uniwersiteti» ýokary bilimiň federal döwlet býujet bilim edarasynyň şahamçasy — General-admiral F.M.Apraksin adyndaky De­ňiz we derýa ulaglarynyň Hazar institutynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky ähtnama» türkmen tarapyndan gol çeker.

«Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, munuň üçin degişli ygtyýar berýän Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň