Soňky habarlar

Arhiw

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna täze orunbasar bellenildi

22:1104.11.2020
0
13648
Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna täze orunbasar bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, maýor Amanmuhammet Şyhgulyýewiç Sazakow Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginiň agşamky goýberilişinde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň