«Türkmenpoçta» çaparçylyk hyzmatyny hödürleýär

17:2020.09.2020
0
7965
«Türkmenpoçta» çaparçylyk hyzmatyny hödürleýär

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna döwrebap çaparçylyk hyzmatlaryny hödürleýär. Bu hyzmat ýurduň bütin çägi boýunça elýeterlidir. Ol «gapydan-gapa» iş usuly boýunça amala aşyrylýar.

Çaparlary 92-14-95 belgisine jaň edip ýa-da «Çapar» mobil programmasynyň üsti bilen öýe çenli çagyryp bolýar. Şeýle mümkinçilik kompaniýanyň saýtynda hem elýeterlidir. Munuň üçin görkezilen bölümleri degişli maglumatlar bilen doldurmaly.

Çaparçylyk hyzmatlary şu ugurlar boýunça berilýär:

  • Haty we agramy 2 kilograma çenli bolan ýüki bir welaýatyň içinde eltip bermek: adaty tertipde — 30 manat.
  • Ýurduň içine hat ýa-da agramy 2 kilograma çenli bolan ýüki eltip bermek: adaty tertipde — 40 manat.

«Türkmenpoçtanyň» beýleki hyzmat ugurlary bilen turkmenpost.gov.tm saýty ýa-da 92-14-95 belgili telefon arkaly tanşyp bilersiňiz.

Kompaniýanyň resmi saýtynyň üç dilde: türkmen, rus we iňlis dillerinde işleýändigini ýatladýarys. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň