Soňky habarlar

Arhiw

IMO-da Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi hasaby işläp başlady

12:5713.08.2020
0
21274
IMO-da Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi hasaby işläp başlady

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy öz web sahypasynda ilçihananyň IMO-daky resmi hasabynyň açylandygyny habar berdi. Hasaba +99362264931 telefon belgisi arkaly goşulyp bolýar.

Hasaba goşulmak bilen, ilçihananyň ähli habarlaryndan habardar bolup bilersiňiz. Şeýle hem Günüň dogýan ýurdunyň asyl medeniýetini we däp-dessurlaryny öwrenmäge mümkinçiligiňiz bolar.

Ilçihana görkezilen telefon belgisiniň diňe IMO üçin ulanylýandygyny, ony ulanýan ilçihananyň işgäri bilen habarlaşyp bolmaýandygyny habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň