Soňky habarlar

Arhiw

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Russiýa Federasiýasyna gitmegiň tertibi barada maglumat berýär

17:2117.07.2020
0
68482
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Russiýa Federasiýasyna gitmegiň tertibi barada maglumat berýär
Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenistanyň çäginde wagtlaýynça galan we hemişelik ýaşaýan ýerine - Russiýa Federasiýasyna dolanmak isleýän rus raýatlarynyň sanawynyň döredilýändigini habar berýär.
Şol bir wagtyň özünde, Russiýa Federasiýasyna girip biljek daşary ýurt raýatlarynyň käbir kategoriýalary üçin birnäçe kadadan çykmalar göz öňünde tutulýar.
Russiýa Federasiýasyna girmäge esaslary bolan adamlar "eksport" uçuşlaryny ulanyp bilerler, meýilnamasy Federal Howa Ulag Guramasynyň we "stopkoronavirus.rf" web sahypalarynda ýerleşdirildi.
Bu mesele barada jikme-jik maglumat bilen ilçihananyň web sahypasynda tanşyp bilersiňiz
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň