Ýeňiş ýörişi 24-nji iýunda geçiriler

19:1527.05.2020
0
4469
Ýeňiş ýörişi 24-nji iýunda geçiriler

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Beýik ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilýän Ýeňiş ýörişiniň geçiriljek gününi yglan etdi.

Ýurduň goranmak ministri Sergeý Şoýgu bilen geçiren maslahatynda Prezident Ýeňiş ýörişini 2020-nji ýylyň 24-nji iýunynda Moskwa şäherinde geçirmegi tabşyrdy.

Prezident ýörişiň hut şol gün Moskwada geçirilmegini 1945-nji ýyldaky ilkinji Ýeňiş ýörişiniň hem 24-nji iýunda Moskwada geçirilendigi bilen delillendirdi.

Russiýada 2020-nji ýyl Ýatlama we şöhrat ýyly diýlip atlandyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň