Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Awazada sport toplumyna bardy

21:1816.09.2018
0
1302
Türkmenistanyň Prezidenti Awazada sport toplumyna bardy

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 15-nji sentýabrda “Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky köpugurly sport toplumyna bardy. Döwlet işlerini işjeň dynç almak bilen utgaşdyran milletiň Lideri wagtyny sport bilen meşgullanmaga sarp etdi.
Soňra hökümet agzalary özara toparlara bölünip, woleýbol oýnadylar.
Döwlet Baştutany türgenleşigini tamamlap, ajaýyp deňiz tebigatyny hem-de Awazanyň binagärlik gözelliklerini synlady.
Hormatly Prezidentimiz sport toplumyndan çykyp, ýolugra milli syýahatçylyk zolagynyň desgalaryny synlady.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň