“Ak öý” binalary welaýat merkezlerinde gurlar

22:1513.10.2017
0
8136
“Ak öý” binalary welaýat merkezlerinde gurlar

Türkmenlerde däp bolan ak öýleri özboluşly gaýtalaýan “Ak öý” binalary Türkmenistanyň ähli welaýat merkezlerinde gurlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlaryna jogakär bellenilen wise-premýerlere, welaýat häkimlerine bu barada görkezme berdi.

Döwlet Baştutanymyz Balkanabat, Daşoguz we Türkmenabat welaýat merkezlerinde “Ak öý” binalarynyň gurluşygyna girişmek barada degişli ýolbaşçylara tabşyryk berdi.

Hormatly Prezidentimiz olaryň gurluşygyna 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda girişmegi tabşyrdy hem-de “Ak öýlerde” jemgyýetçilik-syýasy we medeni-köpçülik çärelerini iň ýokary derejede geçirmek üçin ähli şertleriň döredilmelidigini belledi.

Mary welaýatynda şeýle bina 2015-nji ýylda guruldy, Ahal welaýatyndaky “Ak öýde” bolsa ýakynda Türkmenistanyň Ýaşulular maslahaty geçirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň