Arhiw

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümleri

0
3238
 «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümleri

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bütin Türkmenistan boýunça 160-dan gowrak poçta aragatnaşyk bölümleri we şahamçalary bar. Poçta bölümleri — kadaly iş alyp barýan ulgam bolmak bilen, ýurduň çägine hem-de daşary ýurtlara poçta ýollamalaryny ygtybarly we tiz ugratmagy üpjün edýär.

«Turkmenportalyň» okyjylarynyň dykgatyna «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň ähli bölümleriniň salgylary we telefon belgileri görkezilen doly sanawyny ýetirýäris.

Aşgabat şäheri

Bölüm №1: 744001, Magtymguly şaýoly, 129-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 36 17 54. Iş tertibi: duşenbe — şenbe günleri 08:00-dan 20:00-a çenli.   

Bölüm №2: 744002, Parahat 7 ýaşaýyş toplumy. Telefon belgisi: (+993 12) 51 24 74. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm №3: 744003, Çoganly ýaşaýyş toplumy, Magrupy köçesi, 3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 73 62 35. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm №4: 744004, Dykma Serdar köçesi (Kramskiý), 15-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 26 90 45. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm №5: 744005, Azady köçesi (1-nji kiçi etrapça), 4-А jaýy. Telefon belgisi: (+993 12) 27 45 04. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm №8: 744008, Gurtly ýaşaýyş toplumy, 68-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 97 53 89. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm №10: 744010, Oguzhan köçesi, 1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 24 44 42. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm №12: 744012, Amyderýa köçesi. Telefon belgisi: (+993 12) 23 75 79. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm №13: 744013, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 221-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 21 32 40. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

Bölüm №15: 744015, Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, 83-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 75 32 04. Iş tertibi: duşenbe — şenbe günleri 08:00-dan 20:00-a çenli.   

Bölüm № 17: 744017, Parahat 1 ýaşaýyş toplumy, 59-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 46 09 92. Iş tertibi: duşenbe — şenbe günleri 08:00-dan 20:00-a çenli.   

Bölüm № 20: 744020, Magtymguly şaýoly, 144-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 34 14 86. Iş tertibi: duşenbe — şenbe günleri 08:00-dan 20:00-a çenli.   

Bölüm № 25: 744025, 6-njy kiçi etrapça, Magtymguly şaýolunyň ikinji geçelgesi, 55-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 28 68 82. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm № 27: 744027, Seýilgäh köçesi (Gowdan B), 5-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 26 05 25. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm № 28: 744028, Oguzhan köçesi, 217-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 39 12 45. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm № 32: 744032, Bekrewe köçesi, 5-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 37 41 26. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm № 35: 744035, B.Annanow köçesi, 39-А jaýy. Telefon belgisi: (+993 12) 43 59 09. Iş tertibi: duşenbe — şenbe günleri 08:00-dan 20:00-a çenli.   

Bölüm № 36: 744036, Garaşsyzlyk köçesi, 18-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 48 14 08. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.     

Bölüm № 37: 744037, Köpetdag köçesi, 12-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 33 06 24. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.      

Esasy poçta: 744000, Mäti Kösäýew köçesi, 16-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 12) 93 01 55. Iş tertibi: duşenbe — şenbe günleri 08:00-dan 20:00-a çenli.   

Poçta aragatnaşygynyň Aşgabatdaky şahamçalary

№ 2: Parahat 1, 59-njy jaý.

№3: Mäti Kösäýew köçesi, 16-njy jaý.

№ 4: Türkmenbaşy şaýoly, 22-nji jaý, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, awtobus duralgasy.

№ 5: Taslama köçesi, 140-njy orta mekdebiň garşysyndaky awtoduralga.

№ 13: Gurbansoltan eje köçesi, Demir ýol menziliniň binasy.

№ 15: 10 ýyl Abadançylyk köçesi, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi, awtobus duralgasy. 

№ 17: Mäti Kösäýew köçesi, ahyrky duralga, «Teke» bazary.

№ 18: B.Annanow köçesi, Parahat 7, ahyrky duralga.

№ 19:A.Nyýazow köçesi, Awtokombinat, ahyrky duralga.  

№ 20: Magtymguly şaýoly, «Aşgabat» seýilgähi, awtobus duralgasy.  

№ 21: A.Nyýazow köçesi, «Sumbar» dükany, awtobus duralgasy.  

№ 22: Görogly köçesi, awtoduralga. 

№25: Magtymguly şaýoly, 129-njy jaý.

№ 48: A.Nyýazow köçesi, «Şeker» dükany, awtobus duralgasy.

№ 50: Bitarap Türkmenistan şaýoly, «Türkmenatlary» döwlet birleşigi, awtobus duralgasy.

№ 79: Aşgabadyň Halkara howa menzili , 2-nji gat.

Altyn asyr şahamçasy, Oguzhan köçesi, 217-nji jaý.

Çoganly ýaşaýyş toplumy, PÝGG, 2216-njy köçe, 12-nji jaý.

Ahal welaýaty

745205, Änew şäherçesi, Kosmonawtlar köçesi, 9-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 137) 3 63 88. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745206, «Watan» daýhan birleşigi, Nyýazow köçesi, 5-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 137) 3 11 29. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745208, Bereket obasy, Türkmenbaşy köçesi, 5-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745214, Ýaşlyk şäherçesi, Aşgabat köçesi, 11/1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 137) 3 02 34. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745360, Tejen şäheri, Magtymguly köçesi, 35-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 135) 4 13 15. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

Altyn asyr etraby, A.Annanyýazow köçesi, 18-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 135) 4 64 48. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

Bäherden etraby, O.Baýramow köçesi, 25-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 131) 2 04 96. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745340, Duşak etraby, Türkmenistan köçesi, 50-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 133) 3 41 11. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745380, Babadaýhan etraby, Gülnar köçesi, 13-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 136) 3 18 40. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.  

745190, Gökdepe etraby, Türkmenbaşy köçesi, 10-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 132) 7 29 23. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745250, Sarahs etraby, Orazsalyr köçesi, 1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 134) 2 18 72. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745360, Mäne obasy, Atabaýew adyndaky daýhan birleşigi. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745370, Çäçe obasy, «Hakykat» daýhan birleşigi. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

Kiçi aga obasy. Telefon belgisi: (+993 134) 2 04 16. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745360, Tejen şäheri, harby şäherçe. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745387, Garagoňur etraby, «Hasyl» daýhan birleşigi. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

745383, «Zähmet» daýhan birleşigi, Ak meýdan köçesi, 39-njy jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

Balkan welaýaty

745100, Balkanabat şäheri, 162-nji kwartal. Telefon belgisi: (+993 222) 6 09 79. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

Bölüm №6: 745106, Balkanabat şäheri, 156-njy kwartal, 8-nji mart köçesi, 20-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 222) 6 09 17. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.   

Bölüm №4: 745104, Balkanabat şäheri, 199-njy kwartal. Telefon belgisi: (+993 222) 4 36 10. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №2: 745102, Balkanabat şäheri, 118-nji kwartal, 21-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 222) 6 68 01. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli. 

745113, Jebel şäherçesi, G.Orazow köçesi, 51-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 222) 9 55 86. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745116, Gumdag şäheri, 24-nji kwartal, 8-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 241) 4 42 98. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745000, Türkmenbaşy şäheri, A.Nyýazow köçesi, 27 А jaýy. Telefon belgisi: (+993 243) 2 54 20. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №6: 745002, Türkmenbaşy şäheri, Kemine köçesi, 4-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 243) 4 77 45. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №3: 745003, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly şaýoly, 15-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 243) 7 64 41. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №5: 745005, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy. Telefon belgisi: (+993 243) 96 2 38. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №7: 745007, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzili. Telefon belgisi: (+993 243) 3 00 12. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №10: 745010, Kenar etraby, Ýaşyl Tug köçesi, 27/8-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 243) 3 20 76. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №12: 745012, Türkmenbaşy şäheri, 1-nji jaý kiçi etrapça, Parahat köçesi, 13-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 243) 7 13 73. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745014, Garabogaz şäheri, Gurbansoltan eje köçesi, 1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 244) 4 00 45. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745030, Hazar şäheri, 31-nji kwartal. Telefon belgisi: (+993 240) 2 40 21. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745015, Etrek şäheri, Hajy köçesi, 4-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 242) 2 09 13. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745150, Serdar şäheri, Gök Abaýew köçesi, 3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 246) 5 24 92. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №2: 745002, Serdar şäheri, 01123. Telefon belgisi: (+993 246) 5 11 63. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745160, etraby Magtymguly, Durdyýar köçesi, 11-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 248) 4 00 83. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745240, Esenguly etraby, Serhetçi köçesi, 479-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 245) 3 32 66. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745244, Ekerem şäheri. Telefon belgisi: (+993 245) 3 43 09. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745243, Garadepe şäheri. Telefon belgisi: (+993 245) 3 62 27. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745130, Bereket etraby, Wepa Seýidow köçesi, 16-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 247) 3 13 77. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Daşoguz welaýaty

746311, Nyýazow adyndaky etrap poçta aragatnaşyk bölümi (EPAB), Aragatnaşyk köçesi, 2-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 348) 32 4 86. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746350, Boldumsaz şäheri, Ýegendurdyýew köçesi, 15-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 346) 31 1 60. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746320, Gurbansoltan eje EPAB, Andalyp köçesi, 35-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 343) 31 1 57. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746340, Akdepe EPAB, Watan köçesi, 5-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 344) 32 7 78. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746363, Gubadag EPAB, Kakabaýew köçesi, 3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 345) 32 2 38. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746380, Görogly EPAB, Ataýew köçesi, 62-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 340) 31 2 05. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746400, S.Türkmenbaşy adyndaky EPAB, Şaýoly köçesi, 5-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 349) 32 0 07. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746401, Ruhubelent EPAB, Şagadam köçesi, 3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 342) 31 1 15. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746311, Bagtyýar zaman obasy, Babadaýhan köçesi, 28-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №2: Daşoguz şäheri, Türkmenbaşy köçesi, 10-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 9 29 35. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli. 

Bölüm №3: 746303, Daşoguz şäheri, Al Horezmi köçesi, 143-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 9 68 10. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №4: 746304, Daşoguz şäheri, Jeýhun köçesi, 1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 2 92 84. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №5: 746305, Daşoguz şäheri, Azady köçesi, 2-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 7 04 20. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №7: 746307, Daşoguz şäheri, Baýramhan köçesi, 34-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 2 21 15. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №9: 746309, Daşoguz şäheri, Ruhnama köçesi, 9-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 6 45 96. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №10: 746310, Daşoguz şäheri, Magtymguly köçesi, 13-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 2 40 35. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №13: 746313, Daşoguz şäheri, Ýalkym köçesi, 15-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 7 47 99. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №14: 746314, Daşoguz şäheri, Türkmenbaşy köçesi, 10-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 9 29 33. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №15: 746315, Daşoguz şäheri, Oguzhan köçesi 64/1, 20-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 322) 7 37 16. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Lebap welaýaty

Esasy poçta bölümi: 746100, Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, 129-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 422) 6 03 50. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №4: Türkmenabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 115-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 422) 3 82 05. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №10: 746110, Türkmenabat şäheri, Garaşsyzlyk köçesi, ATS ofisi. Telefon belgisi: (+993 422) 5 65 88. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №12: 746112, Türkmenabat şäheri, Zynhary köçesi, 32-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 422) 7 06 19. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №19: 746119, Türkmenabat şäheri, 3-nji kwartal, 30-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 422) 2 54 94. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №20: 746120, Türkmenabat şäheri, Himik kiçi etrapçasy, 1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 422) 9 27 05. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №21: 746121, Türkmenabat şäheri, Uçpunkt, 1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 422) 6 80 33. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Kiosk №3: Türkmenabat şäheri, Halkara howa menzili. Telefon belgisi: (+993 422) 9 46 27. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli. 

746240, Darganata şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 32/6 jaýy. Telefon belgisi: (+993 445) 2 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746270, Gazojak şäheri, Azady köçesi, 3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 445) 5 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746200, Dänew etraby, Nyýazow adyndaky şaýoly, 101/3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 446) 2 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746222, Seýdi şäheri, Bitaraplyk köçesi, 9-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 446) 7 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746201, Garaşsyzlyk etraby, Lebap köçesi, 7-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 446) 5 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746070, Farap şäheri, Amyderýa köçesi, 14-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 448) 2 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746131, Sakar etraby, 35-nji köçe. Telefon belgisi: (+993 447) 5 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746131, Garabekewül etraby, Seýdi köçesi, 13-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 447) 2 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746632, Halaç etraby, S.A.Nyýazow köçesi, 21-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 441) 2 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746620, Kerki şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, 62-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 444) 2 22 87. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746670, Köýtendag, Türkmenbaşy köçesi, 34-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 440) 2 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746680, Magdanly şäheri, S.Nyýazow köçesi, 24-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 440) 5 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746150, Hojambaz etraby, S.Nyýazow köçesi, 50-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 440) 5 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746613, Dostluk ş., Türkmenistan köçesi, 3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 434) 4 06 00. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746614, Döwletli EPAB, 10-njy jaý. Telefon belgisi: (+993 434) 2 00 35. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Mary welaýaty

745400, Esasy poçta bölümi, Mary şäheri, Mollanepes köçesi, 17-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 522) 6 90 46. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №1: 745401, Mary şäheri, Parahat köçesi, 21-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 522) 5 92 52. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №3: 745403, Mary şäheri, Mollanepes köçesi, 21-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 522) 7 48 97. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №8: 745408, Mary şäheri, Kemine köçesi, 4А jaýy. Telefon belgisi: (+993 522) 6 64 65. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №10: 745410, Mary şäheri, Bagtyýarlyk köçesi, 57-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 522) 7 63 54. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Bölüm №16: 745416, Güneş ş., «Bagtyýarlyk» sport desgasy. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745392, Şatlyk şäherçesi, Gazçylar köçesi, 51-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 559) 6 44 03. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745418, Hakykat, Arçynlyk. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745411, Peşanaly şäherçesi, Peşanaly köçesi, 37-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 522) 2 51 63. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745491, Oguzhan şäherçesi, Magtymguly köçesi, 31-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 559) 6 00 19. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745418, Mollanepes şäherçesi, Türkmenistan köçesi, 11-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 558) 62 00 4. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745418, Mollanepes şäherçesi, Atabaýew köçesi, 2-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745409, Goňur, Azady köçesi, 54-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745406, Çarlakýap obasy, Ruhabat köçesi, 15-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745440, Parahat obasy, Garaşsyzlyk şaýoly, 62/68-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 559) 6 59 06. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745420, Sakarçäge etraby, Magtymguly köçesi, 1-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 566) 5 32 01. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746420, Ýolöten şäheri, Atçapar köçesi, 55-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 560) 6 00 19. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

745450, Murgap etraby, Azady köçesi, 3-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 565) 4 88 74. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Tagtabazar etraby, Azady köçesi, 2-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 568) 5 14 45. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746570, Serhetabat etraby, Galkynyş köçesi, 4-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 561) 4 06 16.  Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746522, Tagtabazar etraby, Dostluk obasy. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746500, Saryýazy, Garaşsyzlyk köçesi, 28-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746471, Üzümçilik, A.Baýhanow köçesi, 4-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746571, Serhetçi, Bitaraplyk köçesi. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746572, Ýeňiş, S.A.Nyýazow köçesi, 5-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746560, Serhetabat, Demir ýol köçesi, 8-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746540, Galaýmor, Ýagtylyk köçesi, 5-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746510, Saryja, Demir ýol köçesi, 2-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746461, Döwletli, S.A.Nyýazow köçesi, 4-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746450, Garaköl obasy, Garaşsyzlyk köçesi, 31-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746470, Miweçilik, Garaşsyzlyk köçesi, 67-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746000, Baýramaly şäheri, Garaşsyzlyk köçesi, 9-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 564) 6 68 20. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746040, Berkararlyk obasy, Magtymguly köçesi, 16-njy jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

746014, Garagum etraby, Ýagty ýol şäherçesi, Atabaýew köçesi, 4-nji jaý. Telefon belgisi: (+993 557) 4 11 70. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli. 

Baýramaly etraby, Berkararlyk şäherçesi, Magtymguly köçesi, 16-njy jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Baýramaly etraby, Ýalkym geňeşi, Türkmenbaşy köçesi, 5-nji jaý. Iş tertibi: duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli, şenbe güni 09:00-dan 13:00-a çenli.

Poçta bölümlerini aragatnaşyk kompaniýasynyň post.tm resmi saýtyndan tapmak bolýar. 

*EPAB — Etrap poçta aragatnaşyk bölümi

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar