Soňky habarlar

Arhiw

«Nebitmaş» döwlet kärhanasy elektrotehnika senagaty üçin önümleriň dürli görnüşini hödürleýär

10:1317.07.2023
0
25779

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Nebitmaş» döwlet kärhanasy ýurduň elektrotehnika senagaty üçin önümleri öndürýär.

«Nebitmaş» DK 0,4 kw çenli naprýaženiýede we 50 Gs ýygylykda ulanmak üçin «RPS 1-100A», «RPS 2-250A» we «RPS 2-400A» kysymly öçüriji enjamlary (rubilnikleri) hödürleýär.

Şeýle hem «Nebitmaş» DK ýurduň içerki bazarlary üçin tok zynjyrlaryny, elektrik geçirijilerini we naprýaženiýe transformatorlaryny goramaga niýetlenen kwars çägeli «PK» we «PN-2» kysymly (0,4 kw çenli nominal naprýaženiýä we 100A, 250A, 400A, 630A kuwwatly nominal tok üçin) ýokary woltly gorag enjamlaryny (predohronitelleri) öndürýär.

Mundan başga-da, «Nebitmaş» döwlet kärhanasynda nebitgaz we elektrotehnika pudaklaryndaky kärhanalarynyň işgärleri üçin ýörite iş eşikleri: penjekler, buşlatlar, jalbarlar, gorag ellikleri, düşek üçin örtük toplumlary tikilýär. Iş eşiklerini taýýarlamak üçin berkligi güýçlendirilen gabardin materialy, şeýle hem şöhläni serpikdiriji mata zolaklary peýdalanylýar.

«Nebitmaş» DK-niň salgysy: Aşgabat, 2008-nji köç., 6-njy jaý.

Telefonlar: (+993 12) 76 02 43; 76 03 69, (+993 65) 69 91 64. Faks: (+993 12) 76 02 25.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň