Archive news

“Altyn ýyldyz” toý mekanynda boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler

16:2631.08.2015
0
3590
“Altyn ýyldyz” toý mekanynda boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi 2015-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda “Altyn ýyldyz” toý mekanynda sagat 9.00-dan 12.00-a çenli Köpetdag etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi bilen bilelikde boş iş orunlarynyň ýarmarkasyny geçirýändigini habar berýär.

Işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň ýanynda pasporty, zähmet depderçesi bolmalydyr.

Habarlaşmak üçin salgymyz we telefonlarymyz:

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi (S.Seýdi köçesiniň 3-nji jaýy)     tel:92-14-56

Bagtyýarlyk etraby (Aba Annaýew köçesiniň 53-nji jaýy)      tel:97-08-39

Köpetdag etraby (S.Seýdi köçesiniň 3-nji jaýy)       tel:92-36-50

Berkararlyk etraby (Kemine köçesiniň 30-njy jaýy)        tel:27-08-81

Arçabil etraby (Bekrewe şäherçesiniň 2211-nji köçesiniň 25-nji jaýy)       tel:37-45-39

Ruhabat etraby (Gurbansoltan eje şaýolunyň 2-nji kilometriniň 9-njy jaýy)       tel:24-31-78

Aabadan etraby (Gündogar köçesiniň 1-nji jaýy)        tel:33-03-64

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň