Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogany Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy bilen gutladylar

02:2929.05.2023
0
37411

Gutlagda şeýle diýilýär:

Hormatly Rejep Taýyp Ärdogan, gadyrly doganym. Türk halkynyň iň taryhy güni, demokratiýa edarasy bilen syýasy üstünligiňiz we ýeňişiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Geljekde-de döwlet işiňizde uly üstünlikleri gazanmagyňyzy arzuw edýäris.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow maşgalasy bilen sizi bu uly üstünlik bilen tüýs ýürekden ýene bir gezek gutlaýarys!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň