Soňky habarlar

Arhiw

Nýu-Ýork gökdiränler sebäpli çökýär

23:5918.05.2023
0
17858
Nýu-Ýork gökdiränler sebäpli çökýär
Surat: ru.freepik.com

ABŞ-nyň geologiýa gullugynyň alymlarynyň geçirilen barlaglary Nýu-Ýork şäherindäki gökdiränleriň agram salmagy netijesinde şäheriň suwa çöküp başlandygyny görkezdi. Bu barada «Gazeta.ru» neşirine salgylanýan «Trend» ýazýar.

Şäherde binalaryň umumy agramy 770 million tonna töweregidir. Netijede, Nýu-Ýork her ýyl 1,2 mm aşak çokýär.

Alymlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaý şäheri tebigy betbagtçylyklaryň öňünde goragsyz goýýar. Has-da şäheriň Bruklin, Kuins we Aşaky Manhetten etraplaryna şeýle howp abanýar.

«Bu ýerde deňziň derejesiniň ýokarlanmagy Demirgazyk Amerikanyň bütin atlantik kenarýakasyndaky bilen deňeşdirilende, üç-dört esse ýokarydyr» diýip, ylmy-barlaglaryň awtory, geolog Tom Parsons aýdýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň