Soňky habarlar

Arhiw

Käbir şäherlere otly gatnawy artdyryldy

00:3119.04.2023
0
70416

Türkmenistanyň käbir şäherlerine ýolagçy otlylarynyň gatnawlary artdyryldy. Gatnawlar indi ozalky ýaly adaty tertipde amala aşyrylýar.

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň berýän habaryna görä, 16-njy aprelden Aşgabat — Türkmenabat — Aşgabat ugruna ýolagçy otly gatnawlary gündelik ýola goýuldy.

Şeýle hem Aşgabat — Türkmenbaşy — Aşgabat ugry boýunça otly gatnawlary her gün ýerine ýetirilýär.

19-njy aprelden Türkmenabat — Gazojak — Türkmanabat ugry boýunça-da gatnawlar her gün ýerine ýetiriler.

Gatnaw tertibi bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi web-saýty arkaly giňişleýin tanşyp bilersiňiz!

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň