Soňky habarlar

Arhiw

KPMG Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň terminallaryny ynançly dolandyryşa gyzyklanma bildirýär

13:1325.03.2023
0
43113
KPMG  Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň terminallaryny ynançly dolandyryşa gyzyklanma bildirýär

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri bilen «KPMG Tax and Advisory LLC» kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Agentligiň resmi saýtynda berilýän habara görä, duşuşygyň dowamynda kompaniýanyň wekilleri alyp barýan işleriniň esasy ugurlary we halkara derejesindäki tejribeleri bilen tanyşdyrdylar.

KPMG — bu audit, salgyt we maslahat hyzmatlaryny berýän halkara kompaniýalar ulgamy bolup durýar. KPMG-niň 147 ýurtdaky ofislerinde 219 müň sany işgärler zähmet çekýär. KPMG-niň esasy wezipesi dünýä bazaryndaky ýagdaýlary seljermekden, strategiýa we telekeçilik çemeleşmelerini işläp taýýarlamakdan ybaratdyr.

Kompaniýanyň wekilleri Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň hyzmatlaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmaklyga gyzyklanma bildirdiler. Hususan-da, geçirilen gepleşikleriň dowamynda deňiz portunyň terminallaryny ynançly dolandyryşa bermek boýunça meseleleriň üstünde durlup geçildi.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň