Soňky habarlar

Arhiw

«Mobile tm» internet dükany iki funksiýaly telefonlaryň original modellerini hödürleýär

13:5624.01.2023
0
53931

«Mobile tm» internet dükany özünde iki sany — şäherara we ykjam funksiýalary bolan uniwersal telefon modellerini alyjylaryň dykgatyna hödürleýär.

Bir ýadroly prosessorly, CDMA+GSM standartlary we goşmaça funksiýalary bolan portatiw enjamy birbada iki telefon hökmünde ulanmak bolýar. Bu modellerde iki sany SIM kartyny ulanmak göz öňüne tutulandyr.

Telefonlaryň daşky reňki iki görnüşde — gara hem-de çal. Şeýle-de onuň toplumynda berkidijili uniwersal gap hem hödürlenýär. Şonuň üçinem ony jalbara birikdirmek oňaýlydyr.

320х240 ölçegli kiçeňräk ekrany bar funksiýasyna eýedir (iň gerekli funksiýalara bolan mümkinçilik). Şunuň bilen birlikde, modelde 0,08 MP ölçegli fotokamera we goşmaça ýat nazarda tutulan. Akkumulýatorynyň kuwwaty 2000-2499 barabar.

Bulardan başga hem mobile.com.tm saýtynda CDMA standartyna laýyk işleýän dürli görnüşli telefonlar alyjylara ýetirilýär.

Söwda etmek we döwrebap tehnikalaryň giň görnüşleri bilen tanyşmak üçin «Mobile tm» internet saýtyna girip bilersiňiz. Aşgabat şäheriniň çägine eltip bermek hyzmaty her günde sagat 10:00-dan 18:00-a çenli amala aşyrylýar.

Dükanyň salgylary:

  • Telefon belgileri: (+993 12) 42 04 05, (+993 65) 80 90 90;
  • IMO hasaby: (+993 65) 80 90 90;
  • Sosial media ulgamyndaky hasaby;
  • Web salgysy: mobile.com.tm.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň