Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2022: 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

10:4429.09.2022
0
23362
TÝL ― 2022: 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Şu gün ― 29-njy sentýabrda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň Ýokary ligasynda 11-nji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty tapgyryň duşuşyklarynyň ikisiniň şu gün, galan ikisiniň ertir ― 30-njy sentýabrda geçiriljekdigini habar berdi.

Şu günki duşuşyklaryň biri Aşgabat, ikinjisi Mary şäherlerinde geçiriler. Paýtagtdaky «Nusaý» stadionynda öýlän sagat 16:30-da başlanjak duşuşykda «Aşgabat» «Energetigi» kabul eder. Duşuşygyň baş emini paýtagtly hünärmen Akmyrat Gurbanow bolar.

Mary şäherindäki 10 müň orunlyk Sport toplumynda ýerli «Merw» «Nebitçini» kabul eder. Bu duşuşyk hem 16:30-da başlanar. TFF-niň eminler bölümi duşuşygyň baş emini bolmagy paýtagtly Jumamyrat Jumamyradowa ynandy.

Möwsümiň çempionlygy üçin göreş alyp barýan «Ahal» we «Altyn asyr» toparlarynyň geçirjek duşuşyklaryna ertir ― 30-njy sentýabrda şaýat bolarys. «Altyn asyr» «Köpetdag» stadionynda bu sport toplumy bilen adybir toparyň myhmany bolar. 16:30-da başlanjak duşuşygyň baş emini balkanabatly Saparmyrat Gurbanow bolar.

Sagat 17-de Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» stadionynda geçiriljek duşuşyk tapgyryň esasy oýny bolar. Onda ýerli «Şagadam» ýaryşyň öňdebaryjysy «Ahaly» kabul eder. TFF bu duşuşygy alyp barmagy tejenli emin Arslan Goşşanowa ynandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň