Soňky habarlar

Arhiw

Ilçi Atadurdy Baýramow Ýaponiýada işe başlady

12:0510.08.2022
0
805
Ilçi Atadurdy Baýramow Ýaponiýada işe başlady

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Atadurdy Baýramow resmi ýagdaýda öz işine girişdi. Ýaponiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi saýty onuň ýurduň daşary işler ministriniň orunbasary Taro Honda bilen duşuşandygyny habar berdi.

Duşuşykda şu ýylyň aprel aýynda Premýer-ministr Fumio Kisida bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň telefon arakaly söhbetdeşligi ýatlanylyp, iki ýurduň arasyndaky dostlukly we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýokary baha berildi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen ykdysady ugurda hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge ygrarlydygy bellenildi.

Taro Honda Türkmenistanyň Ýaponiýa görkezen çuňňur dostlugy we Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministri Sindzo Abeniň ýagty ýadygärligine gurbanlyk sadakasy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Şeýle-de ilçi Atadurdy Baýramow iki ýurduň arasyndaky ýokary derejeli döwlet saparlary, parlamentara alyş-çalyşlary, halkara meýdançasynda hyzmatdaşlyk we “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” dialogy ýaly ýakyn gatnaşyklara ünsi çekdi.

Taraplar şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýändigini aýdyp, has ýakyndan işlemek barada ylalaşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň