Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly žurnalistler halkara bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar

23:4909.06.2022
0
4398
Türkmenistanly žurnalistler halkara bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmenistanly žurnalistrler «MediaCAMP Award 2022» sebitleýin bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar. Oňa döwlet we döwlete degişli däl habar beriş serişdeleriniň žurnalistleri, möhüm kontentleriň awtor-esaslandyryjylary, foto we wideožurnalistler gatnaşyp biler.

Bäsleşige 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 2022-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli aralykda islendik görnüşde rus ýa-da milli dilleriň birinde (gazak, gyrgyz, täjik, türkmen, özbek...) ýerli garaşsyz ýa-da döwlet metbugatynda çap edilen iş bilen gatnaşyp bolýar.

Ýüztutmalar şu ýylyň 5-nji iýunyna çenli kabul ediler.

Degişli anketany doldurmagyň we eserlere baha bermegiň şertleri internews.kz web saýtynda düşündirilýär.

Bäsleşigiň netijeleri şu ýylyň sentýabr aýynda «MediaCAMP Fest»-iň çäginde yglan ediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň