Soňky habarlar

Arhiw

«Aşgabat» seýilgähinde çagalar üçin konsert guralar

20:4926.05.2022
1
10853
«Aşgabat» seýilgähinde çagalar üçin konsert guralar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli 27-nji maýda «Aşgabat» seýilgähinde konsert geçiriler.

Ony Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi bilen bilelikde gurar.

Konsertiň dowamynda körpe tomaşaçylar üçin dürlli oýunlar, saz wiktorinalary we degişme çykyşlary bolar.

Konsert sagat 17:00-da başlanýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň