Daşky gurşawy goramak boýunça nobatdaky aksiýa Gökdepe kölüniň kenarynda geçirildi

20:1923.05.2022
1
5382
Daşky gurşawy goramak boýunça nobatdaky aksiýa Gökdepe kölüniň kenarynda geçirildi

Gökdepe kölüniň kenarynda 60 töweregi adamyň gatnaşmagynda ýaşlar üçin sport-ekologiýa çäresi geçirildi.

Bu çäre kölüň daş-töweregini arassalamaklygy we tanap çekmek boýunça sport ýaryşlaryny öz içine aldy. Onuň dowamynda çagalar zerur halatlarda näsaga ilkinji kömegi bermegiň düzgünleri bilen hem tanyşdylar.

Aksiýa Ýewropa Bileleşiginiň Aşgabatdaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýeti, “Agama” Alp kluby we Aşgabat frisbi kluby bilen bilelikde guramagynda geçirildi.

Mundan ozal, Aşgabat şäheriniň daşky gurşaw meýletinçileriniň Kel-atanyň golaýyndaky ýerleri arassalandyklaryny habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň