Soňky habarlar

Arhiw

Sankt-Peterburgly arheologlar Türkmenistandaky gazuw-agtaryş işlerini ýene-de dowam etdirýärler

13:2803.10.2021
0
9215
Sankt-Peterburgly arheologlar Türkmenistandaky gazuw-agtaryş işlerini ýene-de dowam etdirýärler

Sankt-Peterburg teleýaýlymyna salgylanyp, topspb.tv habarlar gullugy Peterburg arheologlarynyň global pandemiýa sebäpli kesilen Türkmenistanyň çägindäki gazuw-agtaryş işlerine täzeden girişendiklerini habar berdi.

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Maddy medeniýetiň taryhy institutynyň işgärleri miladydan öňki IV müňýyllygyň ikinji ýarymynyň iň gadymy şäher medeniýetini öwrenýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň