Soňky habarlar

Arhiw

Minnihanow Aşgabada geldi

15:1626.09.2021
0
2971
Minnihanow Aşgabada geldi

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow şu gün Türkmenistana geldi.

Saparyň çäginde Türkmenistanyň we Tatarstanyň Prezidentleriniň ikitaraplaýyn duşuşygy meýilleşdirilýär. Şeýle hem tatar Lideri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli çärelere gatnaşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň