Arhiw

Napoleonyň başgaby onlaýn satuwa çykarylar

10:2516.09.2021
0
404
Napoleonyň başgaby onlaýn satuwa çykarylar

Meşhur fransuz harby serkerdesi Napoleon Bonopartyň üçbürç başgaplarynyň biri şu gün “Sotheby's” öýi tarapyndan geçiriljek onlaýn söwdalarda satuwa çykarylar.

Bu barada TASS habarlar gullugy habar berýär.

Napoleon bu başgabyny 1807-nji ýylyň harby tutumy hem-de rus patyşasy Aleksandr Birinji bilen Tilzitde duşuşyk wagtynda geýipdir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň