Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Gurluşyk we binagärlik ministrligine täze ýolbaşçy belledi

23:1109.07.2021
0
8532
Türkmenistanyň Prezidenti Gurluşyk we binagärlik ministrligine täze ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Rahym Gandymowy Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Guwanç Orunowy belläp, ony Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň