Soňky habarlar

Arhiw

Ukrain teleýaýlymlarynda Aziýa futbolyndan ýaryşlar görkeziler

12:1508.09.2020
0
3182
Ukrain teleýaýlymlarynda Aziýa futbolyndan ýaryşlar görkeziler

Ukrainanyň «Powerhnost TW» telekompaniýasy Ukrainanyň, Moldowanyň, Litwanyň, Latwiýanyň we Estoniýanyň teletomaşaçylaryna Aziýanyň iri futbol ýaryşlarynyň birnäçesini hödürläp başlar. Bu barada telekompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi.

Has takygy, 2021-nji ýyldan başlap, kompaniýa degişli «Sport 1», «Sport 2» we «Sport 2 Baltic» teleýaýlymlarynda täze futbol ýaryşlary peýda bolar. Telekompaniýa AFK-nyň Çempionlar ligasynyň duşuşyklaryny göni ýaýlymda görkezmek üçin dört ýyllyk şertnama baglaşdy. Şeýle hem tomaşaçylara AFK-nyň kubogyndan we 2023-nji ýylda Hytaýda geçiriljek Aziýa kubogyndan (saýlama tapgyryndan we final böleginden) duşuşyklar ýetiriler. Teleýaýlym Dünýä çempionaty — 2022-niň Aziýa boýunça saýlama duşuşyklaryny hem 3-nji tapgyrdan başlap görkezmegi meýilleşdirýär. Duşuşyklar 2021-nji ýylda geçiriler. Bu ýaryşda Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň 9 utuk bilen «H» toparçanyň başyny çekýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň