Soňky habarlar

Arhiw

31-nji iýul ― 2-nji awgust aralygynda Türkmenistanda Gurban baýramy belleniler

21:4828.07.2020
0
33318
31-nji iýul ― 2-nji awgust aralygynda Türkmenistanda Gurban baýramy belleniler

Türkmenistanda Gurban baýramynyň belleniljek günleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Karary bilen tassyklanyldy.

Ýurtda 31-nji iýul ― 2-nji awgust günleri bu baýram belleniler. Döwlet Baştutanynyň Permanynda onuň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň üpjün etmegi tabşyryldy.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, baýram günlerinde türkmenistanlylara köpçülikleýin çärelerden uzakda durmak, baýramy öýde geçirmek maslahat berilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň