Arhiw

Berdimuhamedow Kazandaky Baş konsuly belledi

07:5309.05.2020
0
7805
Berdimuhamedow Kazandaky Baş konsuly belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Atadurdy Haldurdyýewiç Baýramow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) Baş konsuly wezipesine bellenildi. 

Diplomat bu wezipä bellenmezinden ozal Astrahanda türkmenleriň konsuly wezipesini ýerine ýetirdi

Türkmenistanyň Kazanda Baş konsullygy Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary 2019-njy ýylyň dekabrynda açyldy. Bu Russiýadaky ikinji türkmen konsullygy. Birinjisi, Astrahanda 2013-nji ýylyň fewral aýynda açyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň