Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyry: KHDR-nyň ýygyndysy Türkmenistanda açyk türgenleşik geçirdi

22:2713.11.2019
0
2198
Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyry: KHDR-nyň ýygyndysy Türkmenistanda açyk türgenleşik geçirdi

Koreýa Halk-Demokratik Respublikasynyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyrynda Türkmenistan bilen geçiriljek duşuşykdan ozal açyk türgenleşik geçirdi.

Myhman ýygyndy türgenleşiklerini doly düzümde geçirdi. Meýdandaky 23 futbolçynyň hatarynda KHDR-nyň we Italiýanyň «Ýuwentusynyň» hüjümçisi Han Kwon Son hem bar.

Türkmenistan ― KHDR duşuşygy 14-nji noýabrda Aşgabatda ― «Köpetdag» stadionynda geçiriler. Duşuşyk 16:00-da başlanar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň