Arhiw

Horwatiýaly hünärmen Rober Grdowiç Türkmenistanyň futzal ýygyndysynyň baş tälimçisi

10:1221.03.2019
0
4894
Horwatiýaly hünärmen Rober Grdowiç Türkmenistanyň futzal ýygyndysynyň baş tälimçisi

45 ýaşly horwatiýaly hünärmen Rober Grdowiç Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi wezipesine bellenildi diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasyndan Turkmenportala habar berdiler. Tälimçi bilen gepleşikler TFF-niň baş direktory Arslan Aýnazarowyň Horwatiýanyň Futbol federasiýasynyň ýerine ýetiriji direktory Damir Wrbanowiç bilen Zagrebdäki duşşuyklarynyň çäginde geçirildi.

Rober Grdowiç 1974-nji ýylyň 23-nji fewralynda Germaniýanyň Zindelfingen şäherinde dünýä indi. Ol dürli ýyllarda “Uspinýaça” (Horwatiýa), “Kalýari” (Italiýa), “Žensano” (Italiýa), “Petar” (Horwatiýa), “Gostiç” (Horwatiýa), “Brodospilt Inženering” (Horwatiýa), “Zapad” (Horwatiýa) ýaly futzal toparlarynda oýnap, 2011-nji ýylda karýerasyny tamamlady.

Ol Horwatiýanyň milli ýygyndysynda hem baý tejribe toplady. Milli ýygyndy bilen 56 duşuşykda 38 gezek tapawutlanan hünärmen 2000-nji ýylda kiçi futbol boýunça dünýä çempiony, 1999 we 2001-nji ýyllarda bolsa Ýewropanyň çempiony boldy.

Tälimçilige başlansoň bolsa “Zapad”, “Nasional” ýaly toparlary türgenleşdirdi.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, 2020-nji ýyldaky Aziýa çempionaty Aşgabatda geçiriler. Horwatiýaly hünärmeniň öňünde goýlan esasy wezipe Türkmenistanyň futzal ýygyndysynyň paýtagtymyzda geçiriljek yklym ýaryşynda üstünlikli çykyş etmegini ýola goýmakdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň