Arhiw

Aşgabatda ikinji Stomatologiýa merkezi gurlar

14:2004.10.2022
0
34237
Aşgabatda ikinji Stomatologiýa merkezi gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Stomatologiýa merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we ony gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan etdi. Bu baradaky bildiriş şu gün türkmen metbugatynda çap edildi.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 12 44-46-64; +993 12 44-46-77.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň