Soňky habarlar

Arhiw

Nebitiň dünýä bahalary ýene gymmatlady

10:1701.10.2022
0
12878
Nebitiň dünýä bahalary ýene gymmatlady
Surat: mir24.tv

Dünýäde nebitiň bahasy öň biraz pese gaçandygynyň ýerine ýene-de gymmatlap başlady, mysal üçin, «Brent» nyşanly nebitiň nyrhy bir barrel üçin 87,5 amerikan dollaryna golaýlady diýip, «MIR 24» ýazýar.

Seljerijiler häzir bazarda bu çig malyň ýetmeýändigini-de belleýärler. Olar şeýle-de «OPEK+» boýunça «gara altynyň» gazylyp alynýan möçberiniň azalmagynyň mümkindigini hem çaklaýarlar.

Muňa garamazdan, nebitiň nyrhlary çärýek döwri arzanlamak bilen jemlese gerek. Şeýle ýagdaý 2020-nji ýyldan bäri ilkinji gezek hasaba alynýar. Çärýegiň başyndan bäri «Bren»t nyşanly nebitiň bahasy 23,8 we WTI nyşanly ýangyjyň bahasy 23,2 göterim arzanlady.

26-njy sentýabrda «Brent» nebitiniň bahasy bir barrel üçin 83 dollardan hem arzanlady, bu 11-nji ýanwardan bäri ilkinji gezek hasaba alyndy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň