Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan 2023-nji ýylda öz ýük gämilerini gurup başlar

14:4516.08.2022
0
15176
Türkmenistan 2023-nji ýylda öz ýük gämilerini gurup başlar

Türkmenistan 2023-nji ýylyň başynda öz ýük gämilerini gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada korabel.ru «Turkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýolbaşçysy Annadurdy Kösäýewiň sözlerine salgylanyp habar berýär.

«Türkmenistanda 2018-nji ýyldan bäri gämi abatlaýyş zawody işläp gelýär. Bu pudak ― Türkmenistanyň ykdysadyýeti üçin täze pudak. Şeýle-de bolsa, maýadarlarymyzyň goldawy bilen şu ýylyň ahyrynda ýa-da geljek ýylyň başynda ilkinji ýerli ýük gämilerimizi gurup başlamagy meýilleşdirýäris» diýip, agentligiň ýolbaşçysy aýtdy.

Şu günler «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 30-dan gowrak döwletiň we şonçarak halkara guramanyň wekilleriniň gatnaşmagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahatynyň geçirilýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň