Soňky habarlar

Arhiw

TNGIZT resmi elektron poçtasyny üýtgedýär

12:3827.07.2022
0
8101
TNGIZT resmi elektron poçtasyny üýtgedýär

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy resmi elektron poçtasynyň üýtgedilýändigi barada habar berdi. Bu hakda toplumyň resmi saýtynda şeýle ýazyldy:

2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap, tehniki sebäplere görä, tngizt@online.tm elektron poçta salgysynyň ulanylmajakdygyny habar berýäris. Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň täze elektron salgysy – tngizt@tngizt.gov.tm. Elektron hatlaryňyzy täze salga ibermegiňizi sizden haýyş edýäris.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň