Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan Özbegistany ýeňip, woleýbol boýunça Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň ýarym finalyna çykdy

18:2225.07.2022
0
9714
Türkmenistan Özbegistany ýeňip, woleýbol boýunça Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň ýarym finalyna çykdy
Surat: Gyrgyzystanyň woleýbol federasiýasy

Woleýbol boýunça erkekler ýygyndylarynyň arasyndaky Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynyň soňky oýnunda Türkmenistanyň ýygyndysy Özbegistany ýeňlişe sezewar etdi. Üç döw dowam eden oýun 25:18, 25:13, 25:10 hasaplarynda Türkmenistanyň ýeňşi bilen tamamlandy.

Türkmenistanyň ýygyndysynyň bäsleşigiň ýarym finalyndaky garşydaşy Gazagystan-Gyrgyzystan oýnundan soňra mälim bolar.

Ýaryşyň ýarym final oýunlary 26-njy iýulda, üçünji orun üçin we final duşuşyklary bolsa 27-nji iýulda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň