Soňky habarlar

Arhiw

Howa gatnawlary dikeldilenden soň Aşgabatdan Moskwa ilkinji gatnaw amala aşyryldy

23:2005.07.2022
0
45602
Howa gatnawlary dikeldilenden soň Aşgabatdan Moskwa ilkinji gatnaw amala aşyryldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň howa gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegi bilen, şu gün Aşgabatdan Moskwa şäherine ilkinji ýolagçy howa gatnawy ýerine ýetirildi. Muny Moskwanyň Domodedowo howa menziliniň onlaýn-görkezijisinden hem görmek bolýar.

Boeing 737-800 kysymly uçar Aşgabat wagty bilen sagat 19:27-de Moskwa tarap uçdy.

Indiden başlap Aşgabat — Moskwa ugry boýunça gatnawlar hepdäniň sişenbe hem-de penşenbe günleri amala aşyrylar. Moskwadan uçarlar yzyna bolsa Türkmenbaşy howa menziline geler.

Ýatlatsak, Aşgabat bilen Moskwa şäherleriniň arasyndaky yzygiderli ýolagçy howa gatnawlary koronawirus pandemiýasy zerarly 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylypdy. 2022-nji ýylyň iýun aýynyň başynda bolsa «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Kazan gatnaw ugry boýunça Russiýa yzygiderli howa gatnawlaryny gaýtadan ýola goýup başlady.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň