Soňky habarlar

Arhiw

«Berkarar» SDAM ýerleşýän Koton dükany tomusky egin-eşikleriňizi arzanladyş bilen täzelemegi teklip edýär

09:4801.07.2022
0
12778

«Koton» haryt nyşanly aýal egin-eşik dükany tomusky egin-eşik toplumy üçin arzanladyş möwsümini açyk diýip yglan etdi.

«Koton» nyşanly bezemen köýnekçeleri, bluzkalary, nusgawy we romantik biçüwli köýnekleri, şortylary, ýeňil köýnekleri, tomusky kombinezonlary, şeýle hem owadan ýüzüş geýimlerini we içki geýimleri 30% arzanladylan bahadan satyn alyp bilersiňiz.

Şeýle-de ýantorbalar, bižuteriýa, jorap toplumlary ýaly dürli aksessuarlaryň köpsanly görnüşlerinde hem arzanladyş dowam edýär.

«Koton» dükany «Berkarar» söwda dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýär. Mundan başga-da, tomusky egin-eşik toplumy bilen sosial torlaryň sahypalarynda we (+993 61) 64 39 96 belgili IMO messenjerinde hem tanşyp bilersiňiz.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň