Soňky habarlar

Arhiw

Gazagystana PCR-barlagsyz we koronawirus sanjymynyň kepilnamasy bolmazdan girmäge rugsat berler

14:5407.06.2022
0
7873
Gazagystana PCR-barlagsyz we koronawirus sanjymynyň kepilnamasy bolmazdan girmäge rugsat berler

2022-nji ýylyň 8-nji iýunyndan Gazagystana barmak isleýän islendik raýata koronawirusa garşy sanjymynyň kepilnamasyny görkezmezden we PCR-barlagsyz ýurda girmäge mümkinçilik berler. Bu barada Gazagystanyň Hökümetiniň metbugat gullugy habar berýär.

Şu ýylyň 8-nji iýunyndan başlap, Gazagystanyň raýatlary we daşary ýurtlular üçin ýurduň çägine girmekde koronawirusa garşy sanjymyň ýa-da gaýtadan edilen sanjymyň resminamalaryny (pasport, şahadatnama we COVID-19 sanjymynyň kepilnamasy) görkezmek bilen bagly çäklendirme talaplary ýatyrylar. Hat-da bu resminamalaryň bolmadyk ýagdaýynda Gazagystanyň çägine girilende raýat PCR-barlagy usulynda tabşyrylan koronawirus barlagynyň netijelerini hem görkezmeli bolmaz.

Bellenilişi ýaly, bu çözgüdiň kabul edilmegine ýurtda we Ýer ýüzünde epidemik ýagdaýyň has gowlaşýandygy esas bolup hyzmat edýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň