Arhiw

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde çagalar üçin çykyşlar guralar

16:0929.05.2022
0
9262
«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde çagalar üçin çykyşlar guralar

1-nji iýunda sagat 15:00-da Aşgabatdaky «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Biz we çagalar» atly baýramçylyk çäresi geçiriler. Dabaraly çäräniň meýilnamasynda hokgabazlaryň, žonglýorlaryň, akrobatlaryň hem-de eldekileşdirilen haýwanlaryň oýunlary we beýleki gyzykly çykyşlar göz öňüne tutulýar.

Çärä gatnaşmak üçin petekleri şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp alyp bilersiňiz: 49 26 58; 993 62 00 31 21.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Aşgabat» seýilgähinde hem dabaraly konsert geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň