Soňky habarlar

Arhiw

«Ak gaýa» dükanlary dürli hili santehnika önümlerini hödürleýär

10:0909.05.2022
0
5412

«Ak gaýa» dükanlar torunda wanna otaglary we aşhanalar üçin Germaniýa, Türkiýe hem-de Hytaý ýaly ýurtlarda öndürilen abatlaýyş we gurluş enjamlarynyň köpdürli görnüşleri müşderilere ýetirilýär.

«Ak gaýa» dükanynda şu hili santehnika enjamlary bar:

  • Wannalar;
  • Rakowinanyň we wannanyň bir we iki wentilli, gurnaýyş ulgamlary üçin niýetlenen duşly we duşsuz kranlary;
  • Tekjeli we tekjesiz rakowinalar, bitewi toplumlaýyn we diňe daşky duş kabinalary;
  • Unitazlar we bideler;
  • Zibil üçin bedre, bezegli gapjagazlar we sabyn daşlary ýaly aksessuarlar;

Bular bilen bir hatarda dükanda tekjeli we sütünli aýnalar, wanna we duş kabinalary üçin aýnadan gapylar, düşek we diwar üçin kafel we keramogranit örtükleri hödürlenilýär.

Santehnika we beýleki dürli maksatlar üçin hödürlenilýän harytlary sargyt etmek ýa-da baryp satyn almak üçin «Ak gaýa» dükanlarynyň şu salgylaryna ýüz tutup bilersiňiz:

  • Aşgabat ş., Terminal toplumy, «Ak gaýa» söwda merkezi, telefon belgileri: 575555, +993 65 411010;
  • Aşgabat ş., G.Kulyýew köçesi, 40-njy jaý («Ak gaýa»), telefon belgileri: 575757, 754375, +993 64 664488;
  • Aşgabat ş., «Ak Tam Bazary» terminal toplumy, 1-2-nji dükanlar, telefon belgileri: +993 65 546232, +993 62 822220.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň