Arhiw

Serdar Berdimuhamedow wise-premýer Ş.Abdrahmanowa soňky gezek berk käýinç yglan etdi

22:1308.04.2022
0
7995
Serdar Berdimuhamedow wise-premýer Ş.Abdrahmanowa soňky gezek berk käýinç yglan etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda käbir guramaçylyk meselelerine hem garaldy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanowa berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň