Soňky habarlar

Arhiw

Putin Serdar Berdimuhamedowy resmi sapar bilen çagyrdy

16:5408.04.2022
0
11317
Putin Serdar Berdimuhamedowy resmi sapar bilen çagyrdy

Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Iki ýurduň ýolbaşçylary diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutladylar hem-de gün tertibindäki ikitaraplaýyn möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda esasanam «Hazar bäşliginiň» çäginde türkmen-rus hyzmatdaşlygyny artdyrmak baradaky teklipler tassyklandy.

Putin Prezident Serdar Berdimuhamedowy resmi sapar bilen çagyrdy. Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň web sahypasynda habar berlişi ýaly, «Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi» diýlip bellenilýär.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň